MIKROMETAL

Malinie 315D / koło Mielca
39-331 Chorzelów

Tel./Fax   +48 17 774 30 59

e-mail : biuro@mikrometal.pl

Mapa dojazdu
Mapa dojazduMikrometal Sp. z o.o. jest firm± produkcyjno - usługow± działaj±c± w branży metalowej.
Głównymi kierunkami funkcjonowania firmy s±:

  • produkcja oprzyrz±dowania od projektu aż po wykonawstwo i wykonanie prób
  • remonty mechaniczne obrabiarek
  • regeneracja i wykonywanie elementów między innymi do urz±dzeń mechanicznych i     obrabiarek
  • obróbka - skrawanie
  • usługi w zakresie

    Dysponujemy wykwalifikowan± fachow± kadr± wywodz±c± się z działu Głównego Mechanika Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Mielec